min logo Få tilbud på boligalarm

6 viktige huskeregler når du har barn og boligalarm

Har du barn og lurer på om du skal installere boligalarm? Det er flere ting man bør være obs på i disse situasjonene - og her får du de 6 viktigste huskereglene når man har barn og boligalarm i hus.

En boligalarm er et godt sikkerhetsmessig tiltak – og spesielt hvis man har barn i hus. Allikevel kan et alarmsystem oppleves som komplisert, særlig for mindre barn. Derfor er det også viktig å ha noen gode regler på plass når man har både barn og boligalarm.

For at alarmsystemet skal fungere optimalt må man nemlig følge retningslinjene til alarmselskapet. Og det er ikke alltid enkelt for et barn å forstå hvor viktig dette er. Her er 6 viktige husregler dere bør få på plass for barna når de skal bruke boligalarmen.

Inkluder barna når boligalarmen installeres

For at barna skal forstå litt mer om hvordan alarmsystemet fungerer kan det være lurt å inkludere dem når installatøren kommer på besøk. Spesielt yngre barn vil sannsynligvis synes det er morsomt å se alarmen komme på plass.

Da kan dere også stille installatøren spørsmål sammen, slik at dere får mer informasjon om hvordan alarmen skal brukes. Hvis barna får muligheten til å snakke med noen fra alarmselskapet er sannsynligheten stor for at de vil få mer forståelse for systemet.

Installatøren vil uansett gå gjennom forskjellige rutiner på alarmen med dere som er voksne når systemet kommer på plass. Har dere barn som er gamle nok til å forstå disse tingene? La de være med, så kan dere hjelpe hverandre med å huske alarmreglene.

Når barn får en oppgave hvor de må ta ansvar vil de som oftest huske den bedre. Da vil de også ta alarmen mer seriøst, som er viktig for at den skal brukes riktig i boligen deres.

Ikke utløs falsk alarm

Dette handler både om å ha respekt for alarmsystemet, men også for sin egen sikkerhet. Derfor bør dere snakke med barna om hva et alarmsignal faktisk igangsetter. Hvis de forstår hvordan en reell alarm fungerer vil de også ha mer respekt for systemet.

Når dere utløser boligalarmen mottar alarmsentralen et signal, som oftest på at det har blitt gjort et innbrudd i boligen. Da sendes det umiddelbart vektere til huset eller leiligheten for å sjekke at alt er i orden.

Men det er også slik at operatørene holder styr på de forskjellige boligene de har alarmer installerte i. Hvis deres hus eller leilighet blir kjent for å utløse falske alarmsignaler betyr dette at alarmselskapet vil få en Ulv, ulv-innstilling til dere.

Hvis noe da faktisk har skjedd kan det være vanskeligere å få en vekterutrykning igangsatt. Snakk med barna om hvordan alarmsystemet fungerer i sin helhet, både med tanke på alarmselskapets alarmsentral og vekterne som blir sendt ut.

Sett opp en oversikt barna forstår over alarmens funksjoner

Dersom man installerer boligalarm vil man få utstedt en brikke fra alarmselskapet. Denne skrur man alarmen av og på med. Men den gjør det også mulig å utløse forskjellige signaler til alarmsentralen.

Den viktigste funksjonen her er en såkalt SOS-alarm. Denne skal kun brukes dersom dere befinner dere i hjemmet og føler dere truet. Da vil alarmen gå, og alarmselskapet sender ut en vekter. Alarmoperatøren vil ikke ringe dere slik de pleier når alarmen går.

For å sørge for at barna er trygge når de befinner seg alene hjemme er det viktig at de har forståelse for denne funksjonen. Derfor er det også lurt å sette opp en oversikt over alarmens funksjoner som barna kan tyde.

Med eldre barn kan dette være så enkelt som en liste over hva de forskjellige knappene på kodebrikken gjør. Med yngre barn kan det være greit med en tegning. Og husk på å ha oversikten på et sted barna enkelt kan få fatt i den.

Boligalarm med lytte- og taleenhet? Lær barna å bruke den

Noen boligalarmer har lytte- og taleenheter inkludert. Dette er en direktekontakt til alarmsentralen hvor dere kan komme i kontakt med en operatør umiddelbart. Denne er det også viktig å vise til barna slik at de kan bruke den på riktig måte.

Denne tale- og lytteenheten har hos noen alarmselskaper den funksjonen at alarmoperatøren kan snakke ut i rommet. Dersom en tyv har kommet seg inn vil det altså bli mulig for alarmselskapet å kommunisere med han eller henne.

Med såpass avansert funksjonalitet på alarmsystemet bør dere gjøre noen tester sammen med barna deres. Husk på å forklare grundig hvordan enheten fungerer. Da vet også barna hva de skal gjøre dersom de ønsker å snakke med alarmsentralen.

Som med alle de andre funksjonene på alarmsystemet blir det viktig å lære barna at de må respektere boligalarmen. Igjen bør man unngå en situasjon der alarmsentralen tar signaler fra deres hjem mindre seriøst.

Hold alarmsystemet enkelt nok for barna

Det er videre viktig at dere installerer en boligalarm barna deres kan håndtere. Dette blir en vurderingssak fra familie til familie. Men dersom alarmen skaper mer krøll enn trygghet er den sannsynligvis for komplisert.

Det er kanskje spesielt med yngre barn at det blir viktig å tenke gjennom hvilken funksjonalitet dere får på plass i hjemmet. Er barna i en alder hvor de har begynt å gå hjem fra skolen alene? Da kan det hende at dere bør satse på en litt enklere alarm.

I bunn og grunn skal en boligalarm beskytte dere mot innbrudd og brann. Denne funksjonaliteten får man også på de absolutt enkleste alarmpakkene. Hvis barna synes det er vanskelig med flere funksjoner enn dette kan det hende dere bør vente med noe mer avansert.

Boligalarmselskapene tilbyr muligheten for utvidelse av alarmpakken deres. Derfor kan dere også velge å starte med et enklere system. Når barna har blitt store nok til å betjene alle funksjonene kan dere deretter utvide systemet deres.

Informer alarmselskapet om at du har barn i huset

En siste ting å huske på når du har boligalarm og barn i hus er å informere alarmselskapet om nettopp dette. Det er helt vanlig for alarmoperatørene å håndtere boliger med yngre familiemedlemmer. Men det er også gunstig for dem å være klar over dette i forkant av et eventuelt alarmsignal.

Alarmselskapet kan videre hjelpe dere med å få på plass den beste alarmløsningen for deres bolig. Fordi de har erfaring med så mange barnefamilier vil de kunne gi gode råd. Da blir det også enklere å unngå et alarmsystem barna ikke kan håndtere.

Dersom dere vil ha et avansert alarmsystem med barn i hus kan det være lurt å vurdere overvåkningskameraer. Disse brukes av alarmoperatørene til å bekrefte forskjellige alarmsignaler visuelt. Hvis barna ikke er helt sikre på hvordan alarmen skal håndteres er det godt å vite at alarmoperatørene har muligheten til å sjekke boligen.

Finn beste og billigste boligalarm til ditt bruk

Gratis og uforpliktende tjeneste

  1. Beskriv ditt behov

    Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Gå videre