min logo Få tilbud på boligalarm
Boligalarmer og barn

Barn og boligalarm: Opplæring og utstyrstips

Dersom dere har barn i hus er det imidlertid svært viktig å lære barna hvordan boligalarmen fungerer og skal brukes. På denne måten blir hele familien tryggere. Og du kan føle deg sikker på at barna vet hvordan de skal reagere i truende situasjoner.

En boligalarm gjør boligen tryggere for deg og familien din. Bare med skilting for boligalarm reduseres risikoen for innbrudd med hele 96%.

Gi barna en skikkelig opplæring i boligalarm

Når dere får en boligalarm installert i hjemmet bør dere forklare barna akkurat hvordan den fungerer. Gå gjennom de forskjellige funksjonene for alarmen og hva som skjer når den utløses.

Det kan være lurt å få på plass noen boligalarm-regler, spesielt hvis dere har yngre barn i hus. Øv på rutiner for hvordan man skal bruke alarmen ved innbrudd eller brann. Hvis barna vet hva de skal gjøre i forskjellige situasjoner vil boligalarmen bli enda mer effektiv.

Da kan du som forelder også føle deg tryggere på at boligalarmen fungerer optimalt. Her er det viktig å spille på lag med barna. Så lenge de bor i huset vil boligalarmen påvirke hverdagen deres også.

For å gi best mulig opplæring til barna dine er det viktig at du selv har en god forståelse av boligalarm-funksjonene. Sett deg inn i disse med installatøren og ta eventuelt kontakt med boligalarmselskapet hvis det er noe du lurer på.

Ta utløsning av boligalarmen på alvor

Den kanskje viktigste delen av opplæring i boligalarm-bruk med barna er hvordan en utløsning av alarmen fungerer. Dette alarmsystemet skal kun brukes i situasjoner hvor hjemmet er truet.

Derfor må barna forstå akkurat hvordan boligalarmen fungerer. Forklar at det sitter operatører på vakt hele døgnet for å følge med i hjemmet deres. Og at det vil komme personer for å hjelpe ved innbrudd eller brann.

Det er selvfølgelig også viktig å forklare at boligalarmen ikke er et leketøy. Dersom alarmen utløses flere ganger uten grunn kan man ende opp med en ’Ulv, ulv’-situasjon. For å ha best mulig beredskap til boligen deres må det være tydelig for alarmselskapet at dere ikke utløser alarmen med mindre dere trenger hjelp.

Dere bør videre gå gjennom skallsikring og full alarm-sikring med barna. Skallsikring er en ytre sikring av hjemmet. Da vil alarmen være aktivert på dører og vinduer, men ikke inne i huset. Med full alarm-sikring er også sensorene på boligalarmen aktivert.

Gå gjennom varsling ved hjelp av boligalarmen med barna

De fleste boligalarmer i dag kommer med en såkalt panikkalarm, eller SOS-alarm. Denne aktiveres via kodebrikken som følger med alarmsystemet.

Panikkalarmen skal brukes i de situasjonene hvor man føler seg truet i hjemmet. Mistenker du at noen forsøker å komme seg inn kan du utløse alarmen. Da vil en vekter komme på plass i løpet av kort tid.

Denne alarmen kan ikke skrus av. Med andre ord vil ikke alarmselskapet ringe for å høre om alt er i orden – en utløsning fører til umiddelbar utrykning. Og dette er det svært viktig å forklare for barna.

Dersom de forstår hvordan alarmen fungerer kan de også bruke den i truende situasjoner hvor du ikke er hjemme. Men aller viktigst er det kanskje å forklare at panikkalarmen kun skal brukes når det er helt nødvendig.

Du bør også forklare og øve på hvordan alarmen skrus av og på med barna. Da kan de bidra til å gjøre hjemmet tryggere. Og dere unngår unødvendig utløsning av boligalarmsystemet.

Gå gjennom forskjellige eksempelsituasjoner med barnet

For at boligalarmen deres skal fungere optimalt er det også viktig å snakke om hvilke situasjoner den skal brukes i. Det er mange ting som føles skremmende for barn som allikevel ikke er grunn nok til å utløse boligalarmen.

Snakk med barna om innbrudd og brann og hvordan boligalarmen kan hjelpe i disse situasjonene. Du bør gå nøye gjennom hvordan fjernstyring av alarmen ved hjelp av kodebrikken fungerer.

Som del av boligalarm-reglene deres kan det være lurt å ha en liste over når alarmen skal utløses og når det holder å ringe mamma eller pappa. Barn glemmer fort og en boligalarm kan oppleves som et forholdsvis komplisert system for dem.

Da er det kjekt å ha en barnevennlig og grundig gjennomgang av alarmsystemet som barna har enkel tilgang på. Dermed kan du føle deg trygg på at de vet hvordan boligalarmen skal brukes også når du ikke er hjemme.

Kameraovervåkning og varsling når barna kommer hjem med boligalarm

Med barn i huset er det en del ekstrautstyr til boligalarmen som kan være lurt å vurdere. Først og fremst vil kameraovervåkning gi deg full oversikt over hva som skjer i boligen når du ikke er hjemme.

> Les mer om kameraovervåkning

En del alarmsystemer kommer i dag i tillegg med funksjon for varsling når barna kommer hjem. Dette tilbys som del av applikasjonen som kommer med boligalarmen.

Bruk en anbudsside for å skaffe deg tilbud på boligalarm med ekstra sikkerhet for barna i huset. Ved å sammenligne tilbudene på markedet får du mest mulig ut av boligalarm-abonnementet til familien.

Finn beste og billigste boligalarm til ditt bruk

Gratis og uforpliktende tjeneste

  1. Beskriv ditt behov

    Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Gå videre