min logo Få tilbud på boligalarm
Brannalarm

Forskjellen på branndetektor, røykdetektor og varmedetektor

Med et boligalarmmarked i enorm vekst er det også naturlig at det kastes rundt en god del forskjellige begreper. For deg som skal skaffe boligalarm kan dette kanskje være ganske utfordrende å holde styr på.

I bunn og grunn skaffer du deg tross alt det beste alarmsystemet ved å være godt kjent med hva markedet har å tilby deg. Da blir det enklere å sammenligne forskjellige aktører og få best mulig sikring for din bolig. Her tar vi en titt på de forskjellige begrepene rundt brannvarslere. Du har kanskje hørt om branndetektor, varmedetektor eller røykdetektor? Les videre, så får du en gjennomgang av hvordan disse sikringsløsningene fungerer.

Dette er en branndetektor

Branndetektor er i bunn og grunn bare fellesbegrepet for forskjellige enheter som varsler om brann. Dette kan være en røykvarsler, brannalarm, varmedetektor eller røykdetektor. Allikevel brukes ordet som oftest om litt mer spesielle røykvarslere.

Det finnes en rekke forskjellige brannvarslere på boligalarmmarkedet i Norge, men det er primært to typer som brukes i privatboliger. Disse heter optiske og ioniske, og vi skal ta en titt på disse om litt når vi tar for oss røykvarslere.

Når du skal navigere rundt i begrepsjungelen kan det være fort gjort å gå seg bort. Dersom du har noen spørsmål er det alltid lurt å forhøre deg hos aktuelle tilbydere. Spør hvordan deres tilbud vil sikre din bolig mot brann i praksis.

> Bruk vår anbudstjeneste for å få flere uforpliktende tilbud på brannalarmer

Slik fungerer en varmedetektor

Som navnet tilsier er dette en detektor, eller varsler, som utløses når temperaturen i rommet øker. Her plukkes det altså opp verken røyk, gassutvikling, damp eller støv. En varmedetektor går først når det blir varmere der den er installert.

Dette er spesielt fordelaktig når det er snakk om flammebranner. Når disse utvikles går det svært lite tid fra en gnist antennes og inntil flammene sprer seg. Ved denne typen branner øker temperaturen i rommet raskt, som er bakgrunnen for at varmedetektorer er gunstige i disse tilfellene.

Videre sikrer du deg også mot en del falsk utløsning av brannalarmen med en varmedetektor installert. I og med at det ikke plukkes opp gass eller røyk slipper du uling hvis du for eksempel steker noe varmt på kjøkkenet. En varmedetektor vil også fungere i dampfylte rom som oppvarmede bad.

Den sterkeste siden til en varmedetektor er også baksiden til denne varslingsformen. Når den kun reagerer på temperaturøkning må det brenne ganske skikkelig før detektoren utløses.

Da vil røyk fra faktiske branner bli ignorert av enheten inntil temperaturen i rommet stiger. En varmedetektor er derfor også dårlig til å varsle om ulmebrann.

Slik fungerer en røykdetektor

Alarmselskapene er glade i å bruke avanserte og tekniske uttrykk når de reklamerer for tjenestene sine. Allikevel er en røykdetektor ikke noe mer enn en god gammeldags røykvarsler. Dette er de små enhetene vi kjenner igjen fra takene våre.

Som nevnt finnes det to typer røykvarslere som benyttes i dag. Den ioniske røykvarsleren er noe rimeligere, og har vært lengst i bruk på privatmarkedet. Denne enheten baserer seg på radioaktiv stråling.

Ioniske røykvarslere er nemlig utstyrte med en liten porsjon radioaktivt stoff (som selvfølgelig ikke er helseskadelig) i enheten. Dette plukker opp gass i rommet dersom en brann skulle utvikle seg. En negativt ladet plate i enheten reagerer på den positive ladningen fra de radioaktive strålene ved gassutvikling. Og alarmen går.

En optisk røykvarsler er et nyere tilskudd til privatmarkedet. Dette baserer seg på en lysstråle for å oppdage røykutvikling. Ved hjelp av lyskilden inne i røykvarsleren blir det sendt ut en stråle i rommet den er installert.

Dersom denne strålen brytes, for eksempel av røyk, vil alarmen utløses av fotosensoren innebygd i enheten. Optiske røykvarslere er noe dyrere enn ioniske, men er bedre på å varsle om mindre synlige branner som ulmebrann.

Andre branndetektorer

Varmedetektorer og røykdetektorer er altså de vanligste typene branndetektor som brukes på privatmarkedet i dag. Men det finnes også mer spesialiserte brannvarslingsapparater.

Flammedetektor: Brukes primært på oljerigger og andre steder med mye brannfarlig materiale. Ved hjelp av infrarød sensor plukker den opp branner raskt.

Aspirasjonsdetektor: Denne detektoren utløses når den oppdager at det suges luft ut av et rom – som skjer når det brenner. Aspirasjonsdetektorer befinner seg på utsiden av bygningen, og analyserer luftprøver fra rommene den er koblet opp mot etter røykpartikler gjennom et støvfilter.

Varmedetekterende kabel: Her er det ikke selve alarmen som plukker opp en økning i temperatur, men en varmefølsom kabel koblet opp til den. Fordi de fleste boligalarmer benytter seg av trådløs teknologi brukes denne typen branndetektor primært til industrielle formål.

Velg riktig brannvarsel for din bolig

Når du skal skaffe deg boligalarm vil den ha primært to hovedfunksjoner. Den ene er brannalarm og den andre er innbruddsalarm. Med andre ord er det viktig at du tar deg god tid til å velge det beste brannvarselet for deg.

Hva dette er vil være svært avhengig av boligen din, byggemateriale, planløsning og eventuelt innredning. Dersom du ønsker god rådgivning om brannvarsling i akkurat ditt hjem er det lurt å forhøre seg hos det lokale brannvesenet.

Deretter handler denne beslutningen primært om pris, brannsikkerhet og eventuelt sjansen for falsk alarm. Det kan også være en god idé å snakke med aktuelle alarmselskaper om hva slags responstid de har ved utløsning av brannalarm.

Benytt deg av en anbudsside for å skaffe gode tilbud på brannvarsling til boligen. Tjenestene er helt uforpliktende og gratis og bruke. Med opplysningene kan du føle deg trygg på at du tar en god beslutning for brannsikkerheten til deg og dine.

Finn beste og billigste boligalarm til ditt bruk

Gratis og uforpliktende tjeneste

  1. Beskriv ditt behov

    Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Gå videre