min logo Få tilbud på boligalarm

Brukervilkår

Finn beste og billigste boligalarm til ditt bruk

Gratis og uforpliktende tjeneste

  1. Beskriv ditt behov

    Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbub fra flere selskaper

    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Gå videre

Føl deg trygg

Den beste boligalarmen kan være aktivert både når du er hjemme og når du er borte. Dette gir deg en trygghetsfølelse.

Beredskap døgnet rundt

Alarmselskapet har alltid personell som står klar til å rykke ut til din bolig.

Unngå innbrudd

Alarm markerte boliger har statistisk sett færre innbrudd samtidig som forsikringspremien reduseres.

Vi ønsker at du skal få en trygg og god opplevelse med Besteboligalarm.com. Derfor kan du på denne siden lese våre forretningsvilkår som omhandler betingelsene for å søke om boligalarm med en sammenligningstjeneste.

Vi anbefaler at du leser og gjør deg kjent med vilkårene som du finner på denne siden, ved bruk av dette nettstedet.Besteboligalarm.com er en tjeneste (heretter «Tjenesten» eller «Beste Boligalarm») utviklet og driftet av Trinomi AS (heretter “Trinomi”, “oss” eller “vi”) Vilkårene i denne avtalen regulerer forholdet mellom Trinomi og Tjenesten som vi tilbyr . Ved å benytte Tjenesten aksepteres vilkårene som er beskrevet i denne avtalen. Ordet «Bruker» blir heretter benyttet for å omtale personer som benytter seg av Tjenesten.

Samarbeidspartnere

Beste boligalarm markedsfører aktører innen bolagalarm.  Vi opplyser om at Sumo finans mottar provisjon for videreformidlede søknader. Beste boligalarm kan også inneholde, eller kan formidle via post eller e-post, referanser til samarbeidspartneren. Tjenesten er gratis og uforpliktende for deg som kunde.

For oss er din sikkerhet en av våre første prioriteringer!

Derfor er det viktig for oss at vi alltid bruker en oppdatert sikkerhetsteknologi. Det vil si at alle dine opplysninger blir behandlet på en konfidensiell og sikker måte gjennom vår krypterte SSL-forbindelse til enhver tid, både hos oss og våre samarbeidspartnere. På denne måten kan du helt sikkert fylle ut dine personlige opplysninger.

Din e-post er trygg hos oss!

Les mer om dette på våre retningslinjer for personvern. Når du inngår en avtale med Beste boligalarm godtar du også våre retningslinjer for personvern og bruken av informasjonskapsler.

Kundeopplevelse

Det er viktig for oss at du får en god opplevelse i forbindelse med prosessen om å få en boligalarm. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg så godt vi kan gjennom prosessen. Beste boligalarm kan derfor sende deg relevant informasjon og påminnelser i forbindelse med tjenesten, aktuelle nyheter og tilbud via brevpost, e-post, SMS og serviceanrop. All informasjon vi gir deg anses som en service og du kan til enhver tid melde deg av dette.

Mulighet til å klage

Ønsker du å sende inn en klage angående tjenesten kan du henvende deg til vår kundeservice, post@besteboligalarm.com. Forhåpentligvis kan alle partner komme til enighet eller en felles forståelse gjennom en bra kommunikasjon. Dersom partene ikke skulle bli enige eller det ikke lykkes i å finne en løsning kan du lese mer om dine klagemuligheter via:
Finansklagenemnda.

Fraskrivning av ansvaret

Beste Boligalarm er en markedsføringsplattform for boligalarm og sikkerhet til hjemmet (heretter «Partnere») der Partnerne er selgere/tjenesteytere ved alle kjøp. Vi er ikke delaktig i avtaler om kjøp mellom Partner og forbruker (heretter «Bruker) Vi opptrer heller ikke i noen sammenheng som på vegne av eller representant for Partner.

Beste boligalarm er kun ansvarlig for markedsføringen av partnere og vil ikke stilles til ansvar for erstatninger og forholdet mellom brukere og partnere.
Beste boligalarm er heller ikke ansvarlige hvis informasjon eller opplysninger kommunisert via hjemmesiden eller e-post ikke er fullstendige, oppdaterte eller dekkende.
Beste boligalarm kan derfor ikke ta på seg noe ansvar for skader eller tap, som direkte eller indirekte er forårsaket på grunnlag av den informasjonen som er blitt tilgjengelig. Informasjonen skal ikke betraktes som noe form for økonomisk rådgivning.

Vi har ikke ansvar overfor Bruker dersom en vare eller tjeneste skulle inneholde mangler, det er gitt ufullstendige eller feilaktig informasjon og opplysninger om en vare eller tjeneste eller Partner, Bruker angrer på et kjøp, eller leveringen er forsinket.
All informasjon på Tjenesten er av kommersiell art og ikke ment som rådgivende.
Beste boligalarm ønsker å være en trygg informasjonskanal og tjeneste for Brukerne. Vi kan likevel ikke garantere at alle Partnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med lover og regler. For bedre å kunne sikre at Beste boligalarm er en trygg markedsplass ønsker vi tilbakemelding dersom Brukerne har negative eller positive erfaringer med Partnere.
Ønsker du mer informasjon om sikkerhet og personvern, kan du lese mer om dette på vår personvern-side.

Feil og mangler

Vi tar ikke ansvar for feil eller mangler ved Tjenesten. Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller tekniske løsninger er tilgjengelig til en hver tid og vi er ikke ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger, tilbud eller informasjon som presenteres på Tjenesten. Tilbud fra Partnere publiseres av Tjenestens redaksjon, Tjenestens Brukere og Tjenestens Partnere. Vi tar forbehold om feil og det garanteres ikke på noen som helst måte at opplysningene, tilbudene eller informasjonen gitt på Tjenesten stemmer eller vil være gyldige.

Åndsverk og immaterielle rettigheter

Rettighetene til Tjenesten, innhold på Tjenesten og varemerker tilhører Sumo finans, Sumo media, Partner eller andre samarbeidspartnere av Sumo media. Slike rettigheter kan ikke benyttes av Bruker eller andre uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Ved å benytte Tjenesten og laste opp innhold til Tjenesten gir Brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv lisens til å benytte innholdet på Tjenesten og alle fremtidige tjenester vi tilbyr. Vi har også rettighet til å overdra og endre slikt innhold.
Alt materiale som skrives ut eller lastes ned fra Tjenesten skal kun benyttes til personlig bruk.

Endringer av avtalen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen. Vilkårene for bruk av siden kan endres når som helst og når du bruker siden etter slike endringer er publisert, aksepterer du de nye vilkårene. Nye versjoner av avtalen vil alltid være tilgjengelig på Tjenesten. Det er siste utgave av avtalen som er tilgjengelig på Tjenesten som er gjeldende avtale til enhver tid.