min logo Få tilbud på boligalarm
SOS-alarm

Forskjellen på SOS-alarm og trygghetsalarm

Her går vi gjennom forskjellene på trygghetsalarm og SOS-alarm.

Nå som boligalarmmarkedet har vokst seg så stort blir det slengt rundt utrolig mange forskjellige begreper. Ord som panikkalarm, SOS-alarm og trygghetsalarm blir lett brukt om hverandre. Og da kan det være vanskelig å vite hva det egentlig er snakk om.

For å få det alarmsystemet som er best for deg er det viktig å gjøre seg kjent med begrepene. Da vet du hva du bør se etter når du skal kikke på aktuelle tilbydere av boligalarmer.

Trygghetsalarm kort forklart

En trygghetsalarm er et begrep som brukes primært i det offentlige. Denne typen alarmer tilbys kun til mennesker i noen utvalgte kommuner i Norge. Du må vurderes som trengende og ha inntekt på under 2G av folketrygdens satser.

Videre må man søke om trygghetsalarm. Dette er altså et reservert tilbud for de som har behov for et alarmsystem i hjemmet. Typiske personer som kan bruke denne alarmen vil være eldre og de med kroniske sykdomsproblemer.

Trygghetsalarmer er koblet opp mot det lokale helsevesenet. Når alarmen utløses får man umiddelbar kontakt med vakthavende person som setter i gang en utrykning dersom det er behov for dette. Med andre ord en trygghetsalarm primært reservert medisinsk hjelp.

Denne alarmtypen er også et offentlig tjenestetilbud. Du forholder deg altså ikke til private aktører, og betaler heller ingen abonnementspris med vektertjeneste. Dette er også bakgrunnen for at man må søke for å få installert trygghetsalarm.

SOS-alarm kort forklart

En SOS-alarm er det nye begrepet for panikkalarm. Sistnevnte høres forholdsvis dramatisk ut, som også er bakgrunnen for at terminologien har blitt endret. En SOS-alarm kommer som tjenestetilbud i private boligalarmpakker.

Denne alarmtypen kan man kjøpe sammen med boligalarmabonnementet sitt. SOS-alarmen utløses dersom du trykker på en knapp på kodebrikken som følger med alarmsystemet ditt. Da vil det umiddelbart settes i gang en vekterutrykning.

Det er ikke mulig å avkrefte en SOS-alarm med en telefonsamtale fra alarmselskapets alarmsentral. Når denne først er utløst vil det uansett bli sendt en vekter ut til boligen din. Derfor velger også mange å gå for boligalarmer med denne funksjonen som del av pakken.

For mange nordmenn gir en SOS-alarm ekstra trygghet som del av boligalarmsystemet. Da vet man at det vil komme hjelp dersom en innbryter skulle forsøke å avlyse alarmen med tvang. Dette kan sterke trygghetsfølelsen i hjemmet, spesielt om man har barn i hus.

Sammenlign tilbud: Med vår anbudstjeneste for SOS-alarm får du flere tilbud fra ulike alarmselskap

Fordeler med trygghetsalarm

Trygghetsalarmer vil primært være fordelaktige for personer med behov for medisinsk hjelp. Dersom man vet at det fort kan skje ulykker hjemme er det godt å vite at man kan få kontakt med medisinsk personell.

Som et offentlig tjenestetilbud får personer som av en eller annen grunn er ressurssvake den hjelpen de trenger. Alarmen kan være koblet fast i huset eller fungere mobilt på telefonen. Uansett vil man umiddelbart få tak i noen som kan sette i gang en utrykning dersom dette er nødvendig.

Trygghetsalarmer har også den fordelen at de er gratis tjenester for personer med sykdomsproblemer. Dette skal tilbys til de menneskene som trenger det aller mest. Altså er det ikke mulig for det offentlige å profittere på denne tjenesten.

Fordeler med SOS-alarm

Den store fordelen med en SOS-alarm er at hvem som helst kan skaffe seg den. Dersom du går for et boligalarmabonnement med denne funksjonen vil du til enhver tid ha tilgang på vekterhjelp. Uansett om noen bryter seg inn mens du er hjemme eller ute vil denne signaltypen sette i gang en utrykning.

For en forholdsvis lav månedlig pris kan du kommunisere direkte med boligalarmselskapet ditt. Dette kan gjøres via telefon eller tale- og lytteenhet på alarmsystemet, avhengig av hvilket du går for.

Responstiden blir kortet drastisk ned når man trenger hjelp umiddelbart og kan utløse en SOS-alarm. Alarmsentralen er selvfølgelig bemannet hele døgnet, året rundt. Og vekterteamet står klart til å hjelpe deg dersom du trenger det.

Når man vet dette får man en annen trygghetsfølelse i hjemmet, både mens man er i hus og på ferie. Det er godt å vite at det vil komme noen til huset eller leiligheten din når det blir behov for det.

Vekterutrykningen en SOS-alarm utløser medfører selvfølgelig ingen ekstrakostnad. Dette er beregnet inn i abonnementsprisen din og du kan derfor tilkalle hjelp når du eller noen i familien har behov for det.

Sterk vekst i SOS-alarm

Til tross for at kriminalitetsstatistikken bedres hvert eneste år er det fortsatt fare for innbrudd, spesielt i løpet av ferier eller hvis man bor i by. På bakgrunn av dette har det vært en sterk vekst i SOS-alarm inkludert i boligalarmpakker de seneste årene.

Kanskje spesielt for de som bor alene gir dette en god trygghetsfølelse i hverdagen. Er man redd for at noen skal komme seg inn vet man at en vekter vil være på plass i løpet av kort tid.

Denne typen sikkerhet i hjemmet er viktig for å føle seg trygg der man bor. Når SOS-alarm tilbys som en del av standardpakken til boligalarmselskapene er det ikke rart at så mange husstander velger tjenesten.

Finn beste og billigste boligalarm til ditt bruk

Gratis og uforpliktende tjeneste

  1. Beskriv ditt behov

    Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Gå videre