min logo Få tilbud på boligalarm
Trådløs alarm

Trådløs eller kablet alarm?

I denne artikkelen tar vi en titt på hvordan både trådløs og kablet alarm fungerer. Samt går gjennom fordelene og ulempene med begge alternativene, slik at du kan velge den løsningen som er best for deg.

Boligalarmmarkedet har eksplodert i Norge de seneste årene. I tråd med den teknologiske utviklingen ellers finnes det nå selvfølgelig trådløse alarmsystemer. Men hva er egentlig fordelene med et slikt system?

Trådløs alarm kort forklart

En trådløs alarm er som navnet tilsier ikke avhengig av noen kabler for å fungere. Denne typen system benytter seg av GSM-nettverket for å kommunisere med alarmsentralen til alarmselskapet ditt.

GSM, eller Global System for Mobile communications, er det mest brukte nettverket for mobiltelefoni. Cirka 85% av alle mobiltelefoner på markedet verden over bruker dette nettverket.

Når du installerer en trådløs alarm i hjemmet ditt fungerer det på samme måte. Alarmsentralen som henger på veggen hjemme har trådløs kontakt med sensorene dere installerer. Dersom en av disse skulle gå av vil signalene deretter sendes til alarmselskapets alarmsentral.

GSM-kommunikasjon foregår i svært høy hastighet og er grunnen til at mobiltelefoni fungerer så godt som det gjør i dag. Signalene blir sendt frem og tilbake via mobilnettverket og gjør denne kommunikasjonsformen svært effektiv.

Når det kommer til boligalarm teller hvert eneste minutt. Dersom noen bryter seg inn, eller det begynner å brenne, er det viktig at du får hjelp så raskt som mulig. Med trådløs alarm vil kommunikasjon med alarmsentralen gå sømløst.

Kablet alarm kort forklart

Der en trådløs alarm benytter seg av GSM-nettverket for å kommunisere med alarmsentralen er kablet alarm avhengig av fast kabling. Her blir altså signalene sendt på eksisterende linjer som går inn til huset ditt.

Kablet alarm kan enten benytte seg av bredbåndslinje eller fasttelefonlinje. Førstnevnte er vanligst i dag, i og med at så mange norske husstander har kvittet seg med fasttelefon. Men dersom du fortsatt bruker fasttelefonlinje vil det være naturlig å koble alarmsystemet opp på denne.

I og med at bredbåndsteknologien også fungerer med høyhastighetskommunikasjon i dag kan man regne med god responstid på en kablet alarm. Signalene vil da sendes via den samme linja som internett i huset eller leiligheten din.

Dersom det er dårlig mobiltelefondekning der du bor er det sannsynlig at en kablet alarm vil være det beste boligalarmalternativet. Da trenger du ikke å bekymre deg for at signalene blir hindret av dårlig GSM-kommunikasjon.

Fordeler med trådløs alarm

Den største fordelen med en trådløs alarm er definitivt GSM-teknologien denne typer systemer benytter seg av. Vi har et omfattende mobilnettverk i Norge som sørger for at signalene går glatt fra boligen til alarmsentralen hos alarmselskapet.

Estetisk sett er det også bedre med en trådløs alarm. I og med at den baserer seg på trådløs kommunikasjon er det ikke behov for noen kabler eller lignende inn til huset. Da slipper montøren å borre stygge hull i husveggen din.

Med tanke på sikkerhet er dette også en fordel. Trådløse alarmer er umulige å sabotere for innbruddstyver. Det går ikke an å klippe over et GSM-nettverkssignal slik man kan med en kablet alarm.

Videre er det i tillegg enklere å montere en trådløs alarm. Her må montøren kun sette opp alarmsentralen i huset med sensorer og eventuelt kamera. Man slipper også å bruke linjeplass til alarmsignalene.

Abonnementsprisen på de fleste boligalarmsystemer er tilnærmet lik uansett hvilken tilbyder du går for. Med tanke på installasjonspris er det derimot forholdsvis stor forskjell. Man ser at en kablet alarm generelt koster mer å installere enn et trådløst system.

Fordeler med kablet alarm

Hovedfordelen med en kablet alarm er at den ikke baserer seg på mobilnettverket. Dette kan til tider og på enkelte steder være ustabilt. Med en kablet alarm slipper du å bekymre deg for mobildekningen et trådløst alarmsystem er avhengig av.

De alarmtilbyderne som tilbyr kablet alarm viser også til driftssikkerhet. Når alarmsystemet er låst til en fastsatt linje er det lavere sannsynlighet for at alarmen vil utløses ved en feil. Og du kan også føle deg trygg på at kommunikasjonen med alarmselskapets alarmsentral til enhver tid er stabil.

Sist, men ikke minst, er det noe enklere vedlikehold med en kablet alarm. På trådløse alarmer er man avhengig av jevnlig service og batteribytte for at systemet skal fungere optimalt. Kablede alarmer trenger sjeldnere service for å gjøre jobben sin.

Derfor velger flere og flere trådløs alarm

I og med at abonnementsprisene ligger forholdsvis likt blant de forskjellige tilbyderne av boligalarm blir estetikk og installasjonspris viktige. Derfor er det også flere og flere som går for trådløs alarm.

Med dette systemet slipper man som nevnt stygge kabler inn i boligen. Alarmsystemet blir kun installert med sensorer og sentral på et diskret sted i hjemmet. Videre er det også dyrere å velge en kablet alarm.

Dette handler helt enkelt om at installasjonen er mer omfattende for montøren når alarmen må kobles opp til en fastlinje. Dette tar opp plass på bredbåndslinja, som kan være upraktisk med tanke på internettilkoblingen.

Finn beste og billigste boligalarm til ditt bruk

Gratis og uforpliktende tjeneste

  1. Beskriv ditt behov

    Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Gå videre